สังกัดและที่ตั้ง

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านดู่ สพป.ศก.4
คำขวัญโรงเรียนบ้านดู่ "คุณธรรมเด่น เน้นกีฬา มีประชาธิปไตย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง"
" ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬานักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านดู่ ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม 2557 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านดู่ ทำให้กิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างยอดเยี่ยม "

รู้จัก รมต.ศึกษาใหม่

รู้จัก รมต.ศึกษาใหม่
พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย

วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555

พิธีไหว้ครูปีการศึกษา 2555

โรงเรียนบ้านดู่ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555   ในวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2555  ณ  ศาลาวัดบ้านดู่ ต.ขุนหาญ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น