สังกัดและที่ตั้ง

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านดู่ สพป.ศก.4
คำขวัญโรงเรียนบ้านดู่ "คุณธรรมเด่น เน้นกีฬา มีประชาธิปไตย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง"
" สะอาด สว่าง สงบ "

สพป.ศก.๔

วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ร่วมกิจกรรมค่ายสร้างสรรค์พัฒนาเด็กชายขอบ

โรงเรียนบ้านดู่นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกิจกรรมค่ายสร้างสรรค์พัฒนาเด็กชายขอบ ที่โรงเรียนบ้านโคกระเวียง เมื่อวันที่ 16-17 มิถุนายน 2561ที่ผ่านมา
ชมภาพทั้งหมดที่นี่(วันที่สอง)  (วันแรก)


วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ประเมินครู

8/06/2561 คณะกรรมการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มโรงเรียนบ้านดู่ ได้ดำเนินการประเมินครูนิตตรา  แถวประโคน ตามระเบียบและวิธีการที่ทางราชการกำหนดเพื่อให้การศึกษาได้บุคลากรที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน


วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ทำบุญสัปดาห์วันวิสาขบูชา ปี 2561

28 พฤษภาคม 2561  โรงเรียนบ้านดู่ นำคณะครู นักเรียนร่วมทำบุญตักบาตรและเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561  ณ วัดบ้านดู่ประชุมผู้ปกครอง

โรงเรียนจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมาและหารือเพื่อขอความร่วมมือด้านการดูแลนักเรียนให้การจัดการศึกษาบรรลุผลตามความคาดหวังของชุมชน ได้รับเกียรติจากนายชัย ปานทอง ประธานกรรมการสถานศึกษาเป็นประธานการประชุมเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561

24 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนบ้านดู่จัดให้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปี 2561 เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนเข้าใจและเคารพในกติกาตามระบอบประชาธิปไตย กิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยพิธีไหว้ครู ปี 2561

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนบ้านดู่ จัดพิธีไหว้ครูให้กับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์