สังกัดและที่ตั้ง

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านดู่ สพป.ศก.4
คำขวัญโรงเรียนบ้านดู่ "คุณธรรมเด่น เน้นกีฬา มีประชาธิปไตย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง"
" สะอาด สว่าง สงบ "

สู่สวรรคาลัย

สู่สวรรคาลัย

สพป.ศก.๔

วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560

วันครูปี 2560

โรงเรียนบ้านดู่ นำคณะครูร่วมกิจกรรมวันครูประจำปี 2560  ณ  โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560

วันเด็กประจำปี 2560

โรงเรียนบ้านดู่ จัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2560 ในวันที่ 13 มกราคม 2560  มีนายเตาะ  ไชยสุวรรณ กำนันตำบลขุนหาญ เป็นประธานเปิด และนายชัย ปานทอง ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านดู่เป็นผู้กล่าวรายงาน ได้รับความร่วมมือจากชุมชน และทุกภาคส่วนอย่างดียิ่ง

วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2560

สวัสดีวันปีใหม่ 2560

โรงเรียนบ้านดู่จัดกิจกรรมวันปีใหม่ให้กับนักเรียนด้วยการแลกของขวัญด้วยการจับสลาก สนุกสนานทั้งครูและนักเรียนเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559

กีฬาจตุรมิตรเกมส์ ครั้งที่ 8

โรงเรียนบ้านดู่ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา จตุรมิตรเกมส์ ครั้งที่ 8  ณ สนามกีฬาโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ระหว่างวันที่ 27-29 ธันวาคม 2559 ผลการแข่งขันจะรายงานในโอกาสต่อไป

รับมอบหนังสือสารานุกรม

นายอภิศักดิ์ ไสว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่ ร่วมพิธีรับหนังสือสารานุกรมพระราชทานเล่มที่ 40  ณ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559

การแข่งขันกีฬาระดับกลุ่มฯ

โรงเรียนบ้านดู่นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2559 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค


โรงเรียนบ้านดู่ได้เป็นตัวแทนระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66  หนองคาย-บึงกาฬ ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2559 จำนวน 2 รายการ คือการแสดงวงอังกะลุง ป.1-6  และการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง