สังกัดและที่ตั้ง

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านดู่ สพป.ศก.4
คำขวัญโรงเรียนบ้านดู่ "คุณธรรมเด่น เน้นกีฬา มีประชาธิปไตย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง"
" ทำดี ดี ทำชั่ว ชั่ว "

รู้จัก รมต.ศึกษาใหม่

รู้จัก รมต.ศึกษาใหม่
พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย

วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

วันวชิราวุธ ปี 2557

โรงเรียนบ้านดู่จัดกิจกรรมวันวชิราวุธประจำปี 2557  ที่โรงเรียนบ้านดู่ เพื่อรำลึกถึงพระคุณองค์ผู้ให้กำเนิดลูกเสือไทย
วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ทำบุญตักบาตรประจำเดือนพฤศจิกายน

โรงเรียนบ้านดู่ทำบุญตักบาตรประจำเดือน พฤศจิกายน 2557  เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557  ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียน
วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นายสมเกียรติ  ไกรยา ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ได้ออกนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2/2557  ได้ออกมานิเทศที่โรงเรียนบ้านดู่ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557

วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ประชุมผู้บริหาร

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 นายอภิศักดิ์  ไสว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่ เข้าประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4  ประกอบไปด้วยผู้บริหารในอำเภอขุนหาญ และอำเภอศรีรัตนะ  ที่โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) โดยมีนายธีรวุฒิ  พุทธการี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เป็นประธานวันพุธที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ฤดูเก็บเกี่ยวปีนี้

สนามบริเวณโรงเรียนบ้านดู่ ปีนี้ได้ดูแลพี่น้องพี่น้องที่ประกอบอาชี่พทำนาอีกครั้ง