สังกัดและที่ตั้ง

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านดู่ สพป.ศก.4
คำขวัญโรงเรียนบ้านดู่ "คุณธรรมเด่น เน้นกีฬา มีประชาธิปไตย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง"
" สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๙ "

สพป.ศก.๔

วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดบุรีรัมย์

โรงเรียนบ้านดู่นำนักเรียนชั้น ป.4-6 ศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 เริ่มต้นที่ เพลาเพลิน  สนามกีฬาไอ-โมบาย สุดท้ายอุทยานแห่งชาติเขากระโดน นักเรียนและคณะครูตื่นเต้นและประทับใจที่ได้มาเยือน


รับตราตั้งพระครูเจ้าคณะตำบลขุนหาร

ชุมชนในเขตปกครองสงฆ์ตำบลขุนหาร ร่วมรับตราตั้งพระครูชั้นโท เจ้าคณะตำบลขุนหาร ที่พระครูสถิตธรรมาภิมณฑ์  เมื่อวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2559


วันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2559

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง

โรงเรียนบ้านดู่ ร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนตำบลขุนหาญ กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านดู่ โรงเรียนบ้านขุนหาญ โรงเรียนบ้านโคกระเวียง จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านขุนหาญ กิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ


วันศุกร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2559

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญประจำปีการศึกษา 2558

โรงเรียนบ้านดู่ได้นำนักเรียนเข้าค่ายลูกเสือสามัญประจำปีการศึกษา 2558  ณ ค่ายลูกเสือจิระนนท์ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2559


วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2559