สังกัดและที่ตั้ง

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านดู่ สพป.ศก.4
คำขวัญโรงเรียนบ้านดู่ "คุณธรรมเด่น เน้นกีฬา มีประชาธิปไตย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง"
" สะอาด สว่าง สงบ "

สู่สวรรคาลัย

สู่สวรรคาลัย

สพป.ศก.๔

วันอังคารที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2560

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559

โรงเรียนบ้านดู่จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบชั้นสูงสุดประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560  ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านดู่ โดยมีพิธีบายศรีสู่ขวัญ  มอบของที่ระลึกให้กับโรงเรียน และพิธีมอบลูกศิษย์คืนสู่อ้อมกอดของครอบครัว

เปิดโลกการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559

โรงเรียนบ้านดู่จัดกิจกรรมเปิดโลกการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559  เพื่อรายงานผลการจัดกิจกรรมตลอดปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมาให้กับชุมชนผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบและชื่นชมร่วมกัน เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา  โดยมีนายชัย ปานทอง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านดู่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม


ทำบุญครบรอบปีที่ 78 โรงเรียนบ้านดู่

24 มีนาคม 2560 โรงเรียนบ้านดู่ได้จัดทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสครอบปีที่ก่อตั้งโรงเรียนเป็นปีที่ 78 โดยได้รับความเมตตาจากพระครูสถิตธรรมาภิมณฑ์ เจ้าคณะตำบลขุนหาร เจ้าอาวาสวัดบ้านดู่ เป็นประธานสงฆ์ ได้รับความร่วมมือจากชุมชนในเขตบริการและคณะครูบุคลากร นักเรียนร่วมกิจกรรม


ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

โรงเรียนบ้านดู่นำนักเรียนตั้งแต่ชั้น อนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีความพร้อม จำนวน 131 คน ครูบุคลากรผู้ควบคุมจำนวน 13 คน ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา

วันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560

กิจกรรมค่ายลูกเสือสำรองปีการศึกษา2559

เครือข่ายโรงเรียนตำบลขุนหาญจำนวน 2 โรงประกอบด้วยโรงเรียนบ้านขุนหาญ และโรงเรียนบ้านดู่เข้าค่ายเดินทางไกลลูกเสือสำรองประจำปีการศึกษา 2559 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านดู่ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560