สังกัดและที่ตั้ง

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านดู่ สพป.ศก.4
คำขวัญโรงเรียนบ้านดู่ "คุณธรรมเด่น เน้นกีฬา มีประชาธิปไตย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง"
" ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬานักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านดู่ ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม 2557 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านดู่ ทำให้กิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างยอดเยี่ยม "

รู้จัก รมต.ศึกษาใหม่

รู้จัก รมต.ศึกษาใหม่
พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย

วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ปรับปรุงอาคารสถานที่ช่วงปิดภาคเรียน

โรงเรียนบ้านดู่ร่วมกับชุมชนปรับปรุงอาคารสถานที่ในโรงเรียนช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2557 ระหว่างวันที่ 11-13 ตุลาคม 2557 ที่ผ่าน โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชน ผู้ปกครองในเขตบริการเป็นอย่างดี
วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2557

มอบทุนการศึกษา

นักเรียนโรงเรียนบ้านดู่ รับทุน จากพระครูธรรมธรสมพล  ปญฺญาพโล เจ้าอาวาส วัดป่าจิตตประชาสามัคคี 25 ทุน  ทุนละ  200 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท  โดยมีผู้อำนวยการและครูเป็นตัวแทนมอบ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557

ทำบุญตักบาตรประจำเดือน ตุลาคม 2557

โรงเรียนบ้านดู่ นำนักเรียน คณะครูร่วมทำบุญตักบาตรประจำเดือน ตุลาคม 2557 ร่วมกับพี่น้อง ชุมชนในเขตบริการ ที่วัดบ้านดู่เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557
วันพุธที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2557

แข่งขันกีฬานักเรียนผู้ปกครองปี 2557

โรงเรียนบ้านดู่ จัดแข่งขันกีฬานักเรียนและผู้ปกครอง ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม 2557 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านดู่ มีพิธีเปิด ในวันที่ 8 ตุลาคม 2557  โดยมีนายเตาะ ไชยสุวรรณ  กำนันตำบลขุนหาญ เป็นประธานเปิด  และ พิธีปิด นายชัย  ปานทอง ผู้ใหญ่บ้านดู่ ม.2 ประธานกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานปิดวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ประชุมคณะกรรมการและผู้ปกครอง


โรงเรียนบ้านดู่จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการและผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 เวลา 19.00 น. ณ อาคารโรงอาหารของโรงเรียนเพื่อรายงานการจัดกิจกรรมโรงเรียนที่ผ่านมาและปรึกษาหารือหาแนวทางในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนการพัฒนาโรงเรียนให้มีความเจริญก้าวหน้าทั้งด้านการเรียนการสอนและสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่น่านเรียนทำให้โรงเรียนเป็นสมบัติของชุมชนอย่างแท้จริง