สังกัดและที่ตั้ง

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านดู่ สพป.ศก.4
คำขวัญโรงเรียนบ้านดู่ "คุณธรรมเด่น เน้นกีฬา มีประชาธิปไตย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง"
" คิดดี พูดดี ทำดี = ดี "

สพป.ศก.๔

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

วันวชิราวุธ

กองลูกเสือโรงเรียนบ้านดู่ จัดกิจกรรมถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระผู้ให้กำเนิดลูกเสือไทย ปิดท้ายด้วยกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์


สืบสานประเพณีลอยกระทง

โรงเรียนบ้านดู่นำนักเรียนสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2558  เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ณ วัดบ้านดู่ทำบุญตักบาตรประจำเดือนพฤศจิกายน

โรงเรียนบ้านดู่จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ณ วัดบ้านดู่


อังกะลุงตัวแทน สพป.ศก.4

โรงเรียนบ้านดู่ได้เป็นตัวแทน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 กิจกรรมการแสดงอังกะลุง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ที่จะแข่งขันระดับภาคที่จังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ 7-9 ธันวาคม 2558
วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

รับครูใหม่ส่งครูย้าย

โรงเรียนบ้านดู่ได้รับบรรจุครูธุรการใหม่นางสาวรตินุช  บุญชาลีตามโครงการคืนครูให้นักเรียนและส่งคุณครูสุพัตรา  ศิลารักษ์ ซึ่งได้ย้ายกลับไปที่ภูมิลำเนา ที่จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558