สังกัดและที่ตั้ง

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านดู่ สพป.ศก.4
คำขวัญโรงเรียนบ้านดู่ "คุณธรรมเด่น เน้นกีฬา มีประชาธิปไตย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง"
" คิดดี พูดดี ทำดี = ดี "

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ร่วมทำบุญสมโภชฉลองอุโบสถวัดบ้านดู่

26-29 มิถุนายน 2558 คณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมฉลองอุโบสถวัดบ้านดู่ ต.ขุนหาญ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
วันพุธที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ลดภาวะโลกร้อน

23 มิถุนายน 2558  โรงเรียนบ้านดู่จัดรณรงค์การช่วยเหลือสังคมหัวข้อร่วมแรงใจลดภาวะโลกร้อน โดยเข้าไปประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนตระหนักร่วมกันรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558  โรงเรียนบ้านดู่นำนักเรียนรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกในชุมชนรณรงค์ต้านยาเสพติด

โรงเรียนบ้านดู่จัดกิจกรรมบูรณาการเกี่ยวกับการต้านยาเสพติด   เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน  2558

สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

19 มิถุนายน 2558   นางกัลยา  สารีบุตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พร้อมทีมงานจาก รพ.สต.ค้อปอ ได้ออกมาดำเนินการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้นักเรียน และครูโรงเรียนบ้านดู่