สังกัดและที่ตั้ง

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านดู่ สพป.ศก.4
คำขวัญโรงเรียนบ้านดู่ "คุณธรรมเด่น เน้นกีฬา มีประชาธิปไตย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง"
" สะอาด สว่าง สงบ "

สู่สวรรคาลัย

สู่สวรรคาลัย

สพป.ศก.๔

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

วันวชิราวุธประจำปี 2559

โรงเรียนบ้านดู่ จัดกิจกรรมวันวชิราวุธประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559  ณ อาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียน

สอบธรรมศึกษาประจำปี 2559

นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่4-6 โรงเรียนบ้านดู่เข้าสอบธรรมศึกษาประจำปี 2559  ณ สนามสอบโรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

รวมพลังแห่งความภักดี

โรงเรียนบ้านดู่จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

ร่วมกิจกรรมงานศิลปหัถกรรมระดับเขตฯ

โรงเรียนบ้านดู่นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 จำนวน 5 รายการ ประกอบด้วย 1.การแสดงวงอังกะลุง ระดับ ป.1-6  2.การเต้นหางเครื่องประกอบเพลงนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับ ประถม  3.เดี่ยวซออู้ ประถม  4.เดี่ยวซอด้วง ระดับประถม  5. เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ระดับประถม ผลการแข่งขันได้รางวัลระดับเหรียญทอง  5 รายการ  และชนะเลิศ 2 รายการคือ วงอังกะลุง และเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ได้ไปแข่งขันต่อในระดับภาคที่จังหวัดหนองคาย ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2559


สืบสานประเพณีลอยกระทง

โรงเรียนบ้านดู่นำคณะครู นักเรียนจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2559  ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 โดยจัดที่สระน้ำวัดบ้านดู่ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลถวายในหลวงรัชกาลที่ 9

คณะครูโรงเรียนบ้านดู่ นักเรียน ร่วมกับชุมชนร่วมกันทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 สวรรคตครบ 30 วัน ที่วัดบ้านดู่ เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2559

เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมถวายในหลวงรัชกาลที่ 9

9 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนบ้านดู่ ร่วมกับชุมชนในเขตบริการร่วมฟังสวดพระอภิธรรมถวายในหลวงรัชกาลที่ 9