สังกัดและที่ตั้ง

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านดู่ สพป.ศก.4
คำขวัญโรงเรียนบ้านดู่ "คุณธรรมเด่น เน้นกีฬา มีประชาธิปไตย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง"
" สะอาด สว่าง สงบ "

สู่สวรรคาลัย

สู่สวรรคาลัย

สพป.ศก.๔

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

เข้าค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2559

เครือข่ายโรงเรียนตำบลขุนหาญ จำนวน 2 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านดู่และโรงเรียนบ้านขุนหาญ เข้าค่ายพักแรมประจำปีการศึกษา 2559  ที่ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านดู่ ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560


วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560

ให้กำลังใจบุคลากร

นางสาวรตินุช บุญชาลี  ครูธุรการโรงเรียนบ้านดู่ สอบบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน(พัฒนากร)โรงเรียนได้จัดกิจกรรมแสดงความยินดีเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560


ชุมนุมจิตอาสา

โรงเรียนบ้านดู่ นำนักเรียนบำเพ็ญประโยชน์ทำแนวป้องกันไฟป่าที่วัดป่าภูดินสอ บ้านจองกอ ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 โดยครูสันติ นรินทร์ ครูที่ปรึกษาชมรมและทีมงานเป็นผู้ควบคุม


วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560

วันครูปี 2560

โรงเรียนบ้านดู่ นำคณะครูร่วมกิจกรรมวันครูประจำปี 2560  ณ  โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560

วันเด็กประจำปี 2560

โรงเรียนบ้านดู่ จัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2560 ในวันที่ 13 มกราคม 2560  มีนายเตาะ  ไชยสุวรรณ กำนันตำบลขุนหาญ เป็นประธานเปิด และนายชัย ปานทอง ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านดู่เป็นผู้กล่าวรายงาน ได้รับความร่วมมือจากชุมชน และทุกภาคส่วนอย่างดียิ่ง