สังกัดและที่ตั้ง

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านดู่ สพป.ศก.4
คำขวัญโรงเรียนบ้านดู่ "คุณธรรมเด่น เน้นกีฬา มีประชาธิปไตย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง"
" สะอาด สว่าง สงบ "

สู่สวรรคาลัย

สู่สวรรคาลัย

สพป.ศก.๔

วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2560

วันแม่แห่งชาติประจำปี 2560

โรงเรียนบ้านดู่จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2560  ณ ศาลาวัดบ้านดู่ เมื่อวันที่  11 สิงหาคม 2560 โดยมีกิจกรรม ทำบุญตักบาตร  พิธีถวายพระพร   กิจกรรมมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น กิจกรรมลูกกราบแม่ โดยได้รับเกียรติจากนายสิทธิรักษ์ อาจภักดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ เป็นประธานในพิธี มีผู้นำชุมชน  ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ผู้ปกครอง คณะครู นักเรียน ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง
วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560

แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปี 2560

โรงเรียนบ้านดู่ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์  ณ โรงเรียนบ้านขุนหาญ ในกิจกรรม  Story Telling  ระดับ ป.4-6  โดยส่งเด็กหญิงพิมพ์สุจี  ศรีระเริญ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ฝึกสอนโดยนางสาวชลธิชา  บุญพรม  ผลการแข่งขันได้ลำดับที่ 1 ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ต่อไป

ทำบุญประจำเดือนกรกฎาคม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10

โรงเรียนบ้านดู่จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ถวายพระพรชัยมงคล และบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ  ศาลาวัดบ้านดู่ทำบุญวันเข้าพรรษาประจำปี 2560

คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านดู่ทำบุญวันเข้าพรรษาประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณวัดบ้านดู่ และวันในเขตบริการ
วันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ประชุมกรรมการสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560  ระหว่างเวลา 18.30 -  21.15 น โรงเรียนบ้านดู่จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อหารือแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนในด้านต่าง ๆกิจกรรมดอกไม้จันทน์ทำด้วยหัวใจถวายพ่อหลวง

โรงเรียนบ้านดู่จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ช่วงเดือนกรกฎาคม 2560 ให้กับนักเรียน ป.5-6 ด้วยกิจกรรมทำดอกไม้จันทน์ด้วยหัวใจถวายพ่อหลวง
 ผลงานที่เสร็จบางส่วน


กลุ่มปั่นปันน้ำใจ

กลุ่มนักปันจักรยานจังหวัดศรีสะเกษนำโดยผู้จัดการร้านใบไม้ไบค์ จังหวัดศรีสะเกษ จัดกิจกรรมปั่น ปันน้ำใจ  โดยการประสานงานของคุณครูสันติ  นรินทร์ นำจักรยานจำนวน  6 คัน  มามอบให้นักเรียนโรงเรียนบ้านดู่ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2560 มีนายชัย  ปานทอง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านดู่และคณะครูร่วมต้อนรับและร่วมรับมอบจักรยาน