สังกัดและที่ตั้ง

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านดู่ สพป.ศก.4
คำขวัญโรงเรียนบ้านดู่ "คุณธรรมเด่น เน้นกีฬา มีประชาธิปไตย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง"
" ตัวอย่างที่ดี มีค่ากว่าคำสอน "
เข้าระบบ ทดลอง e-office สพฐ

วันพุธที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

โรงเรียนบ้านดู่จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติระหว่างวันที่ 23 - 31 กรกฎาคม 2557  โดยมีกิจกรรมจัดบอร์ดความรู้เกี่ยวกับวันภาษาไทย  ประกวดวาดภาพ  ประกวดคัดลายมือ  แข่งขันตอบปัญหา จัดโดยฝ่ายห้องสมุดโรงเรียน  และครูประจำชั้นแต่ละห้องเรียน มีการมอบเกียรติบัตรผู้ชนะการแข่งขันเมื่อวันที่ 30  กรกฎาคม 2557

วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ทันตกรรมออกหน่วย

คณะทำงานทันตสาธารณสุขโรงพยาบาลขุนหาญได้ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ตามโครงการยิ้มสดใสเด็กไทยฟันดี ที่โรงเรียนบ้านดู่ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 โดยมีกิจกรรม ให้ความรู้  ตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียนชั้น ป.1-6 เคลือบหลุมร่องฟันแท้นักเรียนชั้น ป.1


มอบวุฒิบัตรส่งเสริมกิจกรรมการอ่านและคุณธรรม

นายอภิศักดิ์ ไสว ผู้อำนวยการ มอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่ผ่านกิจกรรมการอ่านคำพื้นฐานและกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมการบันทึกความดี ภาคเรียนที่ 1/2557 เมื่อ 25 กรกฎาคม 2557


วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

เข้าค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม


โรงเรียนบ้านดู่ จัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม ระหว่างวันที่ 16 - 27กรกฎาคม 2557 โดยมีคณะครูโรงเรียนบ้านดู่เป็นวิทยากร
มอบรางวัลเปตองลำดับที่ 3

 18 กรกฎาคม 57 ผู้อำนวยการอภิศักดิ์ ไสว มอบรางวัลลำดับที่ 3 เปตองนักเรียน มีนายวินัย สมเสนาะเป็นผู้ฝึกสอน จัดโดยเทศบาลตำบลขุนหาญร่วมกับอำเภอขุนหาญ โครงการคืนความสุขให้กับชาวอำเภอขุนหาญเมื่อเร็ว ๆ นี้