สังกัดและที่ตั้ง

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านดู่ สพป.ศก.4
คำขวัญโรงเรียนบ้านดู่ "คุณธรรมเด่น เน้นกีฬา มีประชาธิปไตย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง"
" ตัวอย่างที่ดี มีค่ากว่าคำสอน "
เข้าระบบ ทดลอง e-office สพฐ

วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

เข้าค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม


โรงเรียนบ้านดู่ จัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม ระหว่างวันที่ 16 - 27กรกฎาคม 2557 โดยมีคณะครูโรงเรียนบ้านดู่เป็นวิทยากร
มอบรางวัลเปตองลำดับที่ 3

 18 กรกฎาคม 57 ผู้อำนวยการอภิศักดิ์ ไสว มอบรางวัลลำดับที่ 3 เปตองนักเรียน มีนายวินัย สมเสนาะเป็นผู้ฝึกสอน จัดโดยเทศบาลตำบลขุนหาญร่วมกับอำเภอขุนหาญ โครงการคืนความสุขให้กับชาวอำเภอขุนหาญเมื่อเร็ว ๆ นี้
ประชุมครูประจำเดือนกรกฎาคม 57

โรงเรียนบ้านดู่ประชุมครูประจำเดือน กรกฎาคม 2557 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องพักครู
วันอังคารที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมประจำปีการศึกษา 2557

15-16 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนบ้านดู่นำนักเรียนชั้น ป.4-6 เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนตำบลขุนหาญ ณ วัดป่าจิตตประชาสามัคคี


วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ค่ายวิชาการเปิดประตูสู่อาเซี่ยน

กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนตำบลขุนหาญจัดกิจกรรมค่ายวิชาการเปิดประตูสู่อาเซี่ยน มีนายสิทธิรักษ์ อาจภักดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงเรียนบ้านขุนหาญ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557