สังกัดและที่ตั้ง

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านดู่ สพป.ศก.4
คำขวัญโรงเรียนบ้านดู่ "คุณธรรมเด่น เน้นกีฬา มีประชาธิปไตย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง"
" ตัวอย่างที่ดี มีค่ากว่าคำสอน "

รู้จัก รมต.ศึกษาใหม่

รู้จัก รมต.ศึกษาใหม่
พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย

วันจันทร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2557

งานศิลปหัตถกรรมระดับกลุ่มปีการศึกษา 2557

11-13 กันยายน 2557โรงเรียนบ้านดู่ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2557 ระดับกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์  ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์  เพื่อคัดเป็นตัวแทนไปแข่งระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4   โรงเรียนได้ส่งกิจกรรมร่วมแข่งขันจำนวน  21 กิจกรรม  ผลการแข่งขัน โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นตัวแทนกลุ่มจำนวน  7 กิจกรรม  ดังนี้
            1 วงอังกะลุง
            2 เต้นหางเครื่องประกอบเพลงเด็กพิเศษ
            3 การแกะสลัก ป.4-6
            4 การเป่าขลุ่ยเพียงออ  ป.1-6
            5 ซอด้วง  ป.1-6
            6 ซออู้   ป.1-6
            7 คณิตคิดเร็ว  ป.4-6วันศุกร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557

ร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับกลุ่ม


โรงเรียนบ้านดู่นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับสำนักงานเขตพื้นที่ ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2557  ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์  โดยเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 มีพิธีเปิดการแข่งขัน ได้รับเกียรติจากนายพิจิตร ทานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เป็นประธานเปิด มีนายบุญแสน  สุทธิประภา ประธานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ กล่าวรายงานประชุมกรรมการระดับกลุ่มฯ

คณะครูโรงเรียนบ้านดู่ ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเพื่อเ่ตรียมการจัดการแข่งในระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2557   เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557  ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
วันจันทร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2557

อบรมคุณธรรม


คณะครูโรงเรียนบ้านดู่ นำนักเรียนระดับ ป.4-6 เข้าอบรมคุณธรรมจริยธรรม ตามโครงการอบรมปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม เฉลิมพระเกียรติ  จัดโดยศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดศรีสะเกษที่วัดป่าจิตตประชาสามัคคี เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2557เลือกตั้งผู้แทนครู

คณะครูบุคลากรโรงเรียนบ้านดู่ ไปใช้สิทธิเลือกต้้งผู้แทนครูใน อ.ก.ค.ศ. ของ สพป.ศก.4  เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2557  ณ  หน่วยเลือกตั้งโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์