สังกัดและที่ตั้ง

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านดู่ สพป.ศก.4
คำขวัญโรงเรียนบ้านดู่ "คุณธรรมเด่น เน้นกีฬา มีประชาธิปไตย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง"
" คิดดี พูดดี ทำดี = ดี "

สพป.ศก.๔

วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558

เดือนแห่งการเยี่ยมบ้าน

โรงเรียนบ้านดู่จัดกิจกรรมเดือนแห่งการเยี่ยมบ้านประจำภาคเรียนที่ 1/2558 เมื่อเดือนสิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา

วันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ธรรมสัญจร

พระมหาจิรพัฒน์  จิรปุญโญ พร้อมคณะวิทยากรอบรมธรรมสัญจรได้มามอบธรรมให้กับนักเรียน คณะครู โรงเรียนบ้านดู่  เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558  โดยได้รับอนุเคราะห์สถานที่อุปกรณ์เครื่องเสียงจากเจ้าอธิการคำทูล  ฐานธมฺโม เจ้าอาวาสวัดบ้านดู่  เจ้าคณะตำบลขุนหาร

แสดงความยินดีกับผอ.เฉลิมชัย พิศพงษ์

โรงเรียนบ้านดู่ร่วมแสดงความยินดีกับ นายเฉลิมชัย  พิศพงษ์  อดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมโพธิ์วิทยา ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนกระดุมทองวิทยา เมื่อวันที่ 13 , 17 สิงหาคม 2558
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

โรงเรียนบ้านดู่ ได้นำนักเรียนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติที่วัดป่าจิตตประชาสามัคคี ต.ขุนหาญ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ระหว่างวันที่  13-15 สิงหาคม 2558  ประกอบกิจกรรมทำบุญตักบาตร  ปลูกป่า    ค่ายธรรมสำหรับนักเรียน  โดยมีคุณครูกิจกานต์  สมรัตน์  คุณครูดวงเดือน ไชยสุวรรณ คุณครูพรพิมล   วงพินิจ  เป็นครูผู้ควบคุมดูแล


ศึกษาดูงานการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้

โรงเรียนบ้านดู่ร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนตำบลขุนหาญ ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านดู่ โรงเรียนบ้านขุนหาญและโรงเรียนบ้านโคกระเวียงได้นำบุคลากรศึกษาดูงานที่โรงเรียนบ้านบุ่งเตย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2558  มีการจัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตให้กับบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ จำนวน 3 ท่าน  ศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในจังหวัดนครราชสีมาด้วย