สังกัดและที่ตั้ง

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านดู่ สพป.ศก.4
คำขวัญโรงเรียนบ้านดู่ "คุณธรรมเด่น เน้นกีฬา มีประชาธิปไตย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง"
" สะอาด สว่าง สงบ "

สู่สวรรคาลัย

สู่สวรรคาลัย

สพป.ศก.๔

วันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560

กิจกรรมค่ายลูกเสือสำรองปีการศึกษา2559

เครือข่ายโรงเรียนตำบลขุนหาญจำนวน 2 โรงประกอบด้วยโรงเรียนบ้านขุนหาญ และโรงเรียนบ้านดู่เข้าค่ายเดินทางไกลลูกเสือสำรองประจำปีการศึกษา 2559 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านดู่ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

รับครูพี่เลี้ยงคนใหม่

โรงเรียนบ้านดู้ ได้จัดกิจกรรมรับคุณพี่เลี้ยงคนใหม่ เข้าสู่ครอบครัวชาวฟ้า-ชมพู  เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560    นางสาวสุจินตนา  โทชาติ
วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

เข้าค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2559

เครือข่ายโรงเรียนตำบลขุนหาญ จำนวน 2 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านดู่และโรงเรียนบ้านขุนหาญ เข้าค่ายพักแรมประจำปีการศึกษา 2559  ที่ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านดู่ ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560


วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560

ให้กำลังใจบุคลากร

นางสาวรตินุช บุญชาลี  ครูธุรการโรงเรียนบ้านดู่ สอบบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน(พัฒนากร)โรงเรียนได้จัดกิจกรรมแสดงความยินดีเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560