สังกัดและที่ตั้ง

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านดู่ สพป.ศก.4
คำขวัญโรงเรียนบ้านดู่ "คุณธรรมเด่น เน้นกีฬา มีประชาธิปไตย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง"
" สะอาด สว่าง สงบ "

สพป.ศก.๔

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

การแข่งขันกีฬาเครือข่ายโรงเรียนตำบลขุนหาญ

21-22 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนบ้านดู่ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาเครือข่ายโรงเรียนตำบลขุนหาญ วันที่ 22 กรกฎาคม มีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา  ในภาคเช้า  ภาคบ่ายพิธีปิด ผลการแข่งขันปีนี้โรงเรียนได้ถ้วยชนะเลิศ 7 รายการ ประกอบด้วย เทเบิลเทนนิส ชายหญิง  ฟุตบอลชายระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3   วอลเล่ย์บอล ชาย หญิง    ฟุตบอลระดับ ป.4-6  หญิง  และชนะเลิศกีฬารวม

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

การแข่งขันกีฬาเครือข่าย


โรงเรียนบ้านดู่ นำนักกีฬาของโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเครือข่ายโรงเรียนตำบลขุนหาญ ประจำปีการศึกษา 2559  ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านขุนหาญ  ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2559ประเมินโรงเรียนสุจริต

21 กรกฎาคม 2559  โรงเรียนบ้านดู่รับการประเมินโรงเรียนสุจริต จำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4  ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย นายพิจิตร  ทานะ รอง ผอ.สพป.ศก 4  นางสาวประพิน จินตวรรณ ศน.สพป.ศก.4 และนายวิมล  มูลสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขนุน  มี นายชัย ปานทอง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านดู่ ผู้นำชุมชนและผู้ทรงคุณวุฒิ  คณะครู บุคลากรให้การต้อนรับให้อข้อมูลในการประเมิน

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

เข้าค่ายคุณธรรม ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนบ้านดู่ ร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนตำบลขุนหาญ ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านดู่ โรงเรียนบ้านขุนหาญ และโรงเรียนบ้านโคกระเวียง  เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมประจำปีการศึกษา 2559  ระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2559  ณ  วัดบ้านดู่  ต.ขุนหาญ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ  โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ จำนวน  30,000  บาท  และงบประมาณ สนับสนุนจากโรงเรียนอีกรายหัวละ 80 บาท ได้รับความเมตตาจากพระครูสถิตธรรมาภิมณฑ์ เจ้าอาวาสวัดบ้านดู่ เจ้าคณะตำบลขุนหาร ที่อนุเคราะห์สถานที่ เครื่องเสียงตลอดจนอำนวยความสะดวกตลอดการอบรม  ขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกียวข้องทุกฝ่าย มา ณ โอกาสนี้วันพุธที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ถวายเทียนเข้าพรรษา ปี 2559

โรงเรียนบ้านดู่นำคณะครูบุคลากรและนักเรียนทำบุญถวายเทียนเข้าพรรษาประจำปี 2559 ณ วัดบ้านดู่  วัดบ้านโนนใหญ่ และสำนักสงฆ์ป่าอุดมทรัพย์ ซึ่งอยู่ในเขตบริการโรงเรียนฯ  เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559