สังกัดและที่ตั้ง

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านดู่ สพป.ศก.4
คำขวัญโรงเรียนบ้านดู่ "คุณธรรมเด่น เน้นกีฬา มีประชาธิปไตย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง"
" ตัวอย่างที่ดี มีค่ากว่าคำสอน "

รู้จัก รมต.ศึกษาใหม่

รู้จัก รมต.ศึกษาใหม่
พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย

วันจันทร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557

โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน

25 สิงหาคม - 5 กันยายน 2557  เป็นสัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2557   คณะครูประจำชั้นและครูประจำกลุ่มได้ออกเยี่ยมนักเรียนในความรับผิดชอบ ในเขตบริการทั้ง 4 หมู่บ้าน


มอบวุฒิบัตรประจำเดือน

นายอภิศักดิ์ ไสว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่ มอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่ผ่านการอ่านคำพื้นฐานและการบันทึกการอ่าน บันทึกความดี ประจำเดือนสิงหาคม  เมื่อวันที่  27 สิงหาคม 2557

วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2557

รับป้ายโรงเรียน อย.น้อย ระดับดีเยี่ยม

วันที่  25 สิงหาคม 2557  นายสมบูรณ์ ประจิม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลค้อปอ ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมทีมงาน ได้มามอบป้าย อย.น้อย ซึ่งโรงเรียนบ้านดู่้ ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียน อย.น้อย ระดับดีเยี่ยม จากเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา โดยมีนายอภิศักดิ์ ไสว ผู้อำนวยการ พร้อมคณะครูเป็นผู้รับมอบ  พร้อมนี้ได้มอบเกียรติคุณบัตรให้กับอาจารย์ละเอียด เอาทวีรัชต์ เพื่อแสดงว่า เป็นครูผู้ดำเนินโครงการ อย.น้อยระดับดีเยี่ยม ด้วยวันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ประชุมเตรียมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนครั้งที่ 64

ผู้บริหารและครูที่รับผิดชอบการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ระดับกลุ่มฯ ประชุมเตรียมการที่โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557วันอังคารที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2557

รับการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านดู่รับการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 โดยมีนายนิรภัย ศรแก้ว ผอ.โรงเรียนบ้านกันทรอม นายสมเกียรติ  ไกรยา ศน.สพป.ศก.4 และนางกุหลาบ พวงมะลิ ครู โรงเรียนบ้านหนองผือ เป็นคณะประเมิน