สังกัดและที่ตั้ง

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านดู่ สพป.ศก.4
คำขวัญโรงเรียนบ้านดู่ "คุณธรรมเด่น เน้นกีฬา ฝึกประชาธิปไตย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง"
" ตัวอย่างที่ดี มีค่ากว่าคำสอน "
เข้าระบบ ทดลอง e-office สพฐ

วันอังคารที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2557

สงกรานต์ ปี 2557

กิจกรรมเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2557 ณ วัดในเขตบริการโรงเรียนบ้านดู่ ระหว่างวันที่  13 - 15 เมษายน 2557

สรงน้ำพระพุทธรูป

สรงน้ำขอพรจากพระสงฆ์รดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่


 รับมอบเงินจากคณะผ้าป่าเพือพัฒนาโรงเรียน

แข่งขันฟุตบอลประเพณีวันพุธที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2557

รดน้ำขอพรพ่อเมืองขุนหาญ

นายอภิศักดิ์ ไสว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่ เป็นตัวแทนโรงเรียนบ้านดู่ร่วมงานรดน้ำขอพรนายอำเภอขุนหาญ เนื่องในวันปีใหม่ไทย เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 ที่บ้านพักนายอำเภอ

วันอังคารที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2557

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

วันที่ 8 เมษายน 2557 โรงเรียนบ้านดู่ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โดยมีนายชัย ปานทอง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นประธานในที่ประชุม
วันพุธที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2557

ปัจฉิมนิเทศ

โรงเรียนบ้านดู่จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศใหักับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อความเป็นสิริมงคล เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 โดยมีกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ  มอบนักเรียนคืนผู้ปกครอง และรับประทานอาหารร่วมกัน นักเรียนและผู้ปกครองมอบของที่ระลึกให้กับโรงเรียน

เปิดโลกวิชาการ ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนบ้านดู่จัดกิจกรรมเปิดโลกการศึกษาของโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อเป็นการรายงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนต่อสาธารณชน เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 โดยมีนายสิทธิรักษ์  อาจภักดิี นายกองค์การบริการส่วนตำบลขุนหาญ เป็นประธานในพิธีเปิด นายชัย ปานทอง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นผู้กล่าวคำรายงาน