สังกัดและที่ตั้ง

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านดู่ สพป.ศก.4
คำขวัญโรงเรียนบ้านดู่ "คุณธรรมเด่น เน้นกีฬา มีประชาธิปไตย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง"
" คิดดี พูดดี ทำดี = ดี "

วันพุธที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ครู 5 นาที


วันที่ 20 พฤษภาคม 2558  ด.ต.ประสิทธิ์  ทิพย์อุทัย  ผบ.หมู่(ป) สภ.กันทรอม ได้มาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนบ้านดู่ พบคณะครู นักเรียน ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด การจราจร  ตามโครงการครู 5 นาที
โครงการส่งเสริมสุขภาพประจำปี 2558


เริ่มแล้วกิจกรรมการออกกำลังกายหลังเลิกเรียน  ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนให้แข็งแรงปลอดโรคปลอดภัย ด้วยการวิ่งรอบสนามกีฬาโรงเรียน โดยเริ่มแล้วยตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป
โครงการส่งเสริมการอ่านและส่งเสริมคุณธรรม


นายอภิศักดิ์  ไสว ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่ผ่านการทำกิจกรรมบันทึกความดีและบันทึกการอ่านระหว่างปิดภาคเรียนที่ 2/2557 ในโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและส่งเสริมการอ่านประจำปี 2558  เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558
เปิดเรียนปีการศึกษา 2558

โรงเรียนบ้านดู่เปิดเรียนทำการวันแรก ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2558วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

สู่โรงเรียน 5 ดาว

 นายอภิศักดิ์  ไสว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่ เข้าร่วมการอบรมกิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาสู่โรงเรียน 5 ดาว จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมนิวแทรเวิลบิช จังหวัดจันทบุรี