สังกัดและที่ตั้ง

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านดู่ สพป.ศก.4
คำขวัญโรงเรียนบ้านดู่ "คุณธรรมเด่น เน้นกีฬา มีประชาธิปไตย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง"
" ทำดี ดี ทำชั่ว ชั่ว "

รู้จัก รมต.ศึกษาใหม่

รู้จัก รมต.ศึกษาใหม่
พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย

วันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2557

การแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์

โรงเรียนบ้านดู่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ประจำปี 2557  ระหว่างวันที่ 22-26 ธันวาคม 2557  ณ  สนามกีฬาเทศบาลตำบลกระหวันวันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2557

รับการประเมินจาก สมศ.รอบสาม

โรงเรียนบ้านดู่รับการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) รอบที่สาม  ระหว่างวันที่ 18-22 ธันวาคม 2557  โดยมีคณะประเมินประกอบด้วยนางศิริขวัญ ลำธารทอง นายวันชัย  ฉลวยเจริญวงศ์ และนายอำพล  สร้อยศิริ  วันแรกได้รับการต้อนรับจากคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการเครือข่าย  ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ผู้ปกครอง


วันอังคารที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557

งานศิลปหัตถกรรมระดับภาค

โรงเรียนบ้านดู่นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตกรรมระดับภาคที่จังหวัดสกลนคร ในนาม สพป.ศก.4 ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2557 จำนวน 2 รายการ คือการแสดงวงอังกะลุง และการเต้นหางเครื่องประกอบเพลงของเด็กเรียนร่วม  ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองทั้ง 2 รายการวันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ร่วมงานถวายพระพร ณ วงกลมอำเภอขุนหาญ


5 ธันวาคม 2557  เวลา 08.30 น. ร่วมงานถวายพระพร วันพ่อแห่งชาติ ณ วงกลมอำเภอขุนหาญ ร่วมกับพสกนิกรชาวอำเภอขุนหาญ โดยมีนายฉลอง เทิดวีรพงษ์ นายอำเภอขุนหาญ เป็นประธาน  นายพิจิตร  ทานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ตัวแทนจาก สพป.ศก.4 ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  หลังจากนั้น ร่วมกับชุมชนเขตบริการโรงเรียนบ้านดู่ นำโดยนายชัย  ปานทอง  ผู้ใหญ่บ้านดู่ หมู่ 2 ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านดู่ พัฒนาโรงเรียนและหมู่บ้านเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 

คลิกชมภาพทั้งหมดที่นี่ (กิจกรรมพัฒนา)

วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557

วันพ่อแห่งชาติ ปี 2557

วันที่4 ธันวาคม 2557 โรงรียนบ้านดู่ ร่วมกับชุมชน จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ บริเวณ ศาลาวัดบ้านดู่  โดยมีกิจกรรมเริ่มจากตักบาตร  พิธีลงนามถวายพระพร  พิธีถวายพระพร  พิธีมอบเกียรติบัตรพ่อดีเด่น 4 หมู่บ้าน และการแสดงเทิดพระเกียรติของนักเรียน โดยได้รับเมตตาจากเจ้าอธิการคำทูล ฐานธมฺโม เจ้าคณะตำบลขุนหาร  เจ้าอาวาสวัดบ้านดู่ พร้อมคณะสงฆ์เป็นพระพิธี  นายสิทธิรักษ์  อาจภักดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ เป็นประธาน