สังกัดและที่ตั้ง

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านดู่ สพป.ศก.4
คำขวัญโรงเรียนบ้านดู่ "คุณธรรมเด่น เน้นกีฬา มีประชาธิปไตย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง"
" สะอาด สว่าง สงบ "

สพป.ศก.๔

วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2559

กลุ่มจิตอาสา

24 มิถุนายน 2559 นักเรียนกลุ่มจิตอาสา ได้ไปทำความสะอาดห้องน้ำ และบริเวณ สำนักสงฆ์ป่าเอือด บ้านดู่ตะวันออก หมู่ 8

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559

รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและไข้เลีอดออก ปี 2559

โรงเรียนบ้านดู่จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและไข้เลือดออกประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559วันสุนทรภู่ กวีเอกของโลก

โรงเรียนบ้านดู่จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ กวีเอกของโลก ประจำปี 2559  เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 โดยมีกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหา วาดภาพระบายสี  คัดลายมือ แต่งกายตัวละครในวรรณคดี ตลอดจนแสดงผลงานที่ได้รับรางวัล


ทำบุญตักบาตรประจำเดือน มิถุนายน 2559

โรงเรียนบ้านดู่จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือน มิถุนายน 2559 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559


วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559

กิจกรรมครู D.A.R.E

กิจกรรมครู ตำรวจ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 ที่โรงเรียนบ้านดู่