สังกัดและที่ตั้ง

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านดู่ สพป.ศก.4
คำขวัญโรงเรียนบ้านดู่ "คุณธรรมเด่น เน้นกีฬา มีประชาธิปไตย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง"
" ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬานักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านดู่ ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม 2557 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านดู่ ทำให้กิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างยอดเยี่ยม "

รู้จัก รมต.ศึกษาใหม่

รู้จัก รมต.ศึกษาใหม่
พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย

วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ร่วมงานวันปิยะมหาราช


นายอภิศักดิ์  ไสว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันปิยะมหาราช  ณ  สนามวงกลมอำเภอขุนหาญ เมื่อวันที่ 23  ตุลาคม 2557 โดยมีนายอำเภอขุนหาญ เป็นประธาน
กิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ สพป.ศก.4 ครั้งที่ 64

โรงเรียนบ้านดู่ ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ สพป.ศก.4  ระหว่างวันที่  13-17 ตุลาคม  2557  จำนวน  7  รายการ  ผลการแข่งขัน ได้เหรียญทอง  6  รายการ  เข้าร่วม 1 รายการ  ชนะเลิศได้เป็นตัวแทน สพป.ศก.4 ไปแข่งขันระดับภาคที่จังหวัดสกลนคร  2  รายการ


วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ปรับปรุงอาคารสถานที่ช่วงปิดภาคเรียน

โรงเรียนบ้านดู่ร่วมกับชุมชนปรับปรุงอาคารสถานที่ในโรงเรียนช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2557 ระหว่างวันที่ 11-13 ตุลาคม 2557 ที่ผ่าน โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชน ผู้ปกครองในเขตบริการเป็นอย่างดี
วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2557

มอบทุนการศึกษา

นักเรียนโรงเรียนบ้านดู่ รับทุน จากพระครูธรรมธรสมพล  ปญฺญาพโล เจ้าอาวาส วัดป่าจิตตประชาสามัคคี 25 ทุน  ทุนละ  200 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท  โดยมีผู้อำนวยการและครูเป็นตัวแทนมอบ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557

ทำบุญตักบาตรประจำเดือน ตุลาคม 2557

โรงเรียนบ้านดู่ นำนักเรียน คณะครูร่วมทำบุญตักบาตรประจำเดือน ตุลาคม 2557 ร่วมกับพี่น้อง ชุมชนในเขตบริการ ที่วัดบ้านดู่เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557