สังกัดและที่ตั้ง

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านดู่ สพป.ศก.4
คำขวัญโรงเรียนบ้านดู่ "คุณธรรมเด่น เน้นกีฬา มีประชาธิปไตย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง"
" คิดดี พูดดี ทำดี = ดี "

สพป.ศก.๔

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ประเมินโรงเรียน 5 ดาว


               โรงเรียนบ้านดู่ รับการประเมินคุณภาพโรงเรียน 5 ดาวจากคณะกรรมการที่แต่งตั้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม 2558 ประกอบด้วย            นายบุญรอด  พรหมชาติ  ประธาน อกคศ.   นางฐิตารีย์  ปัตถาสายธรรมาสุข ประธานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร      นางสาวประพิน  จินตวรรณ   ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก.4การแข่งขันกีฬาภายในนักเรียน ผู้ปกครอง ประจำปี 2558

โรงเรียนบ้านดู่ จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน นักเรียนผู้ปกครองประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 6-8 ตุลาคม 2558  ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านดู่ และได้มีพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่ 8 ตุลาคม 2558 โดยได้รับเกียรติจากนายสิทธิรักษ์  อาจภักดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ เป็นประธานเปิด นายชัย ปานทอง ประธานกรรมการสถานศึกษาเป็นผู้กล่าวรายงาน    เด็กหญิงเรณู  สิงหชาติ ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านดู่เป็นนักกีฬาวิ่งคบเพลิง  และนายกิตติศักดิ์    ปานทอง ศิษย์เก่า เป็นนักีฬาอวุโส    ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดียิ่ง
วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2558

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65

โรงเรียนบ้านดู่นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65  ระดับกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ระหว่างวันที่ 1-2 ตุลาคม 2558  ณ  โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์


คนดีศรีโรงเรียน

เด็กหญิงเยาวภา ยาคำ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านดู่ เก็บกระเป๋าสตางค์ ได้ในงานมหาสังฆทานวัดบ้านดู่ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558  และนำส่งเจ้าของคืน ได้รับคำชื่นชมจากทุกคน จึงขอยกย่องให้เป็นเด็กดีศรีโรงเรียนบ้านดู่


มหาสังฆทาน

วัดบ้านดู่ได้จัดกิจกรรมมหาสังฆทานในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558  โรงเรียนบ้านดู่ได้นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม โดยทำโรงทาน  และนำนักเรียนแสดงวงอังกะลุงในงาน