สังกัดและที่ตั้ง

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านดู่ สพป.ศก.4
คำขวัญโรงเรียนบ้านดู่ "คุณธรรมเด่น เน้นกีฬา มีประชาธิปไตย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง"
" สะอาด สว่าง สงบ "

สพป.ศก.๔

วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2555

เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีปีการศึกษา 2554

โรงเรียนบ้านดู่ ต.ขุนหาญ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ร่วมกับโรงเรียนบ้านขุนหาญ โรงเรียนบ้านโคกระเวียง เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารีและยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2554  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านดู่  ระหว่างวันที่ 1-2 มีนาคม 2555

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น