สังกัดและที่ตั้ง

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านดู่ สพป.ศก.4
คำขวัญโรงเรียนบ้านดู่ "คุณธรรมเด่น เน้นกีฬา มีประชาธิปไตย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง"
" สะอาด สว่าง สงบ "

สพป.ศก.๔

วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2554

เปิดป้ายโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่น 1

โรงเรียนบ้านดู่ จัดพิธีเปิดป้าย เปิดนิทรรศการโรงเรียนวิถึพุทธชั้นนำ รุ่น 1 ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2554 โดยมีนายบุญธรรม  แสงแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญเป็นประธาน มีนายนิรภัย ศรแก้วประธานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียน ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง ร่วมเป็นเกียรติเป็นจำนวนมาก
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น