สังกัดและที่ตั้ง

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านดู่ สพป.ศก.4
คำขวัญโรงเรียนบ้านดู่ "คุณธรรมเด่น เน้นกีฬา มีประชาธิปไตย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง"
" สะอาด สว่าง สงบ "

สพป.ศก.๔

วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

สโมสรโรตารีกันทรลักษณ์มอบเครื่องกรองน้ำ

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 สโมสรโรตารีกันทรลักษณ์จัดพิธีมอบเครื่องกรองน้ำโครงการ  "น้ำสะอาดเพื่อชีวิต เป็นราชพลี  ถวายพระจักรี  ภูมิพลมหาราช" พร้อมอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียน   ณ อาคารเอนกประสงค์ศาลเจ้ากันทรลักษ์ โดยโรงเรียนบ้านดู่ มี ผู้อำนวยการ ครู และนักเรียนไปรับมอบ
วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

เจ้าอาวาสวัดโนนแสงทองมอบทุนการศึกษา

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554  พระอธิการชาญฤทธิ์ เขมธมฺโม เจ้าอาวาสวัดโนนแสงทอง มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านดู่ที่ สอบธรรมศึกษาชั้นตรีปี 2553 ผ่านจำนวน 44 ทุน ทุนละ 100 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 4,400 บาท ธรรมศึกษาชั้นโท ปี 2552  จำนวน 8 ทุน ๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 1,600 บาทวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

เดินทางไกลลูกเสือสำรอง

โรงเรียนบ้านดู่จัดกิจกรรมเดินทางไกลสำรวจแหล่งเรียนรู้ประจำปีการศึกษา 2553 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 ที่โรงเรียนบ้านดู่และบริเวณใกล้เคียง
 ฐานนันทนาการ
 ฐานเงื่อน
 ฐานการสังเกต
ฐานดมกลิ่น 
 ฐานหนีค่าย
 ฐานลำเลียงน้ำ
ฐานปิดตาคลำเชือก
ฐานสัมผัส

โรงเรียนบ้านดู่อบรมคุณธรรม

โรงเรียนบ้านดู่เข้าค่ายอบรมคุณธรรมครู นักเรียน ปรุะจำปีการศึกษา 2553 เมื่อวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2554 ณ วัดป่าจิตตประชาสามัคคี ร่วมกับโรงเรียนบ้านขุนหาญ โรงเรียนบ้านโคกระเวียง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบต.ขุนหาญ จำนวน 10,000 บาท
 นายบุญธรรม  แสงแก้ว นายก อบต.ขุนหาญ เป็นประธานเปิดการอบรม
 นักเรียนมอบตัวเป็นศิษย์


วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

โรงเรียนบ้านดู่เข้าค่ายลูกเสือปีการศึกษา 2553

โรงเรียนบ้านดู่ เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ปีการศึกษา 2553 เมือวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2554 ณ วัดป่าจิตตประชาสามัคคี ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

โรงเรียนบ้านดู่ร่วมกิจกรรมวันครู

นายอภิศักดิ์  ไสว เป็นตัวแทนครูโรงเรียนบ้านดู่รับรางวัลเชิดชูเกียรติเนื่องในงานวันครู ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2554 ที่โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

วันเด็ก 2554

โรงเรียนบ้านดู่จัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2554 มีชุมชนมาร่วมให้กำลังใจเป็นจำนวนมากเด็ก ๆ ร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน
วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ผ้าป่าเพื่อการศึกษา

ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านดู่ได้จัดผ้าป่าพัฒนาการศึกษาเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2553